ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Re invitation quotation call form IC certificate etc

Quotation call form IC certificate etc

Quotation call form for Medicines

Quotation call form for items required for Maternity block

Re invitation quotation call form for Water Bottles

Quotation for Required items

Quotation call form for Disposal or Sales of Old vehicles

Quotation call form for supply of 10 KVA UPS

Quotation call form for various Consumables and Spare parts

Quotation call form for AMC for 3 Nos Solar Power Plant

Quotation call form for disposal price for used plastic cans capacity 20 Ltrs and 5 Ltrs

Quotation for Water Bottle

Quotation for Miscellaneous item

Quotation for supply of Foetal Doppler Machine

Quotation for supply of instruments to Physiology

Quotation call form for supply of Instruments

Quotation call form for supply of Single focus spot light

Quotation call form for 100ml IV Contrast lohexol

Re invitation quotation call form for Instruments or Disposables

Quotation call form for Instruments of Surgery Department

Quotation call form for ID Card and Tag

Re invitation quotation call form for Refrigerator and Manual Adult Weighing Machine

Quotation call form for Polythene Plastic Bag

Re invitation quotation call form for Reagents

Quotation call form for Viral Load Consumables

Quotation call form for supply of Consumables to multipara Monitor

Quotation call form form supply of Steel items

Quotation call form for supply of Recording Spirometer

Quotation call form for providing and Installation of electric power cable from 500 KVA Generator

Quotation call form for supply of Accessories to TMT SPIRO and EMG Machine

Quotation call form for Hand wash

Quotation call form for Disposables

Re invitation quotation call form for Reagents

Re invitation quotation call form for Reagents

Re invitation quotation call form for Chemical Reagent Kits

Re invitation quotation call form for CBNAAT Covid 19 Cartridges

Quotation call form for BP Apparatus

Quotation call form for supply of Medicines

Quotation call form for Disposables

Re invitation quotation call form for Medicines of ENT

Quotation call form for Comprehensive Annual Maintenance Contract for online UPS Techser Make

Quotation call form for change and servicing of 250KVA transformer

Quotation call form for Paediatric Medicines

Quotation call form for Supply of Disposables Or Instruments

Quotation call form for Reagents

Quotation call form for Chemical Reagent Kits

Quotation call form for Posaconazole Tablets

Quotation call form for Reagents

Quotation call form for Automated RNA Extraction Kit

Quotation call form for supply of Disposables

Quotation call form for CBNAAT Covid 19 Cartridges

Quotation call form for Suture Materials

Quotation call form for Printing Formats of MRD

Book Exhibition Notification for the year 2023-24

Quotation call form for Medicines of Radiology Department

Quotation call form for MRD Printing Formats

Quotation call form for Reagents

Quotation call form for supply of Liquid base Cytology centrifuge

Quotation call form for Various Tablets

Re invitation Quotation call form for Nuprep skin prep gel and ear foam tips

Quotation call form for Suture materials

Quotation call form for supply of ECG Machines

QUOTATION FOR THE SUPPLY OF DISPOSABLE FOR USE IN BIMS HOSPITAL BELAGAVI

Quotation call form for Supply or Replacement of SMF Batteries to Online UPS

Re invitation quotation call form for Chemicals

Re invitation quotation call form for Nuprep skin prep gel Ear foam Tips

Quotation call form for Instruments

Quotation call form for Disposables

Quotation call form for Medicines

Quotation call form for Inj Albumin

Quotation for the supply of Drugs

Quotation for Disposables

Quotation call form for Nuprep skin prep gel and Ear foam tips

Quotation call form for Chemicals

Quotation call form for Thin Endotracheal Tube

Quotation call form for Drugs and Miscellaneous items for Dialysis Unit

Invitation quotation for Stethoscope and BP apparatus

Invitation quotation for 60mm Linear cutter

Quotation call form for Blood bank Labels

Quotation call form for Stationary and Sanitary items

Quotation call form for Medical Oxygen Nitrous Oxide Medical Carbon Dioxide Gases

Quotation call form for Items

Re invitation quotation call form for Instruments (OBG)

Quotation call form for Tooth Paste and Toilet Cleaner Liquid

Quotation call form for Carpenting Items

Invitation quotation for Accessories to audiology

Invitation quotation for AMC-CAMC For Biochemistry analyzer

Invitation quotation for OAE

invitation quotation for submersible motor

Quotation call form for Electrical Materials

Quotation call form for Announcement and Music system mic set

Re quotation call form for Refrigerator 175 ltr and Manual Adult weighing Machine

National Conference on Nursing Professionals Towards Legalistic Orientation

Quotation call form for Surgistain Solution

Quotation call form for tablet Sodamint 500mg

Quotation call form for Gynac Instruments

Quotation call form for Lab items

Quotation call form for Paediatric Department Medicines

Quotation call form for Medical Oxygen Nitrous Oxide Medical Carbon Dioxide Gases

Quotation call form for Abacavir 300 mg Tablets

BSc Nursing Mop up Round Seat allotment Oct 2023

Quotation call form for repair of 80 deep freezer at Blood Bank

Quotation call form for refilling of 104 Nos Fire Extinguisher

Quotation call form for Supply of Accessories to Orthopaedic OT

Quotation call form for Blood Bank Equipments

Quotation call form for Various Items

Quotation call form for Refrigerator and Manual Adult Weighing Machine

Quotation call form for Printing Forms

FINAL FORMAT PG ADMISSION 2023-24

Quotation call form for various items

Quotation call form for Stationary items

Commencement of classes for MBBS 1st Year 2023 - 24

Quotation call form for Dialysis Items

Quotation call form for Disposable Items 2

Quotation call form for Disposable Items 1

Quotation for consumable

FINAL FORMAT FOR MBBS ADMISSION 2023-24 PROFORMA

Quotation for Pest control service

Quotation for providing and installation of electric cable

Quotation call form for Injections and Tablets

Quotation call form for supply of Manman Drilling Hand pieces

Quotation call form for Providing and Installation of electric power cable from 500 KVA Generator to Oxygen Manifold plant and Maternity building

Quotation call form for Disposal of old Vehicles

Quotation call form for supply of TRUP Loops to Surgery

Quotation call form for AMC of 3 Nos Diesel Generator

Quotation call form for Disposable Items

Quotation call form for Chemical Instruments and Miscellaneous Items

Quotation call form for supply of 3Part Automated Haematology Analyzer

Quotation call form for New Central Oxygen Connection

Quotation call form for Calibration of Medical Equipments

Quotation call form for Transport Incubator

Quotation call form for Increasing Chimney Height for DG sets

Quotation call form for Supply of foot Operated Sinks

LIVE telecast of Chandrayaan-3 Soft-landing

LIVE telecast of Chandrayaan-3 Soft-landing

MBBS ADMISSION 2023-24 PROFORMA

Tender Notifications for Various Tenders

Quotation for Disposables items

Quotation for 12v 100AH battery

India Today Rankings for Top Emerging and Best Medical Colleges in India 2023

Quotation call form for Refrigerator

Quotation call form for stationary items

Quotation call form for oil changing and servicing of 315 KVA surgical transformer

Quotation call form for Central Venous Catheters

Quotation call form for Tablets and Injections

Quotation call form for 6KVA Online UPS

Quotation call form for Semi automatic vertical auto clave machine

Quotation call form for Wilson Frame

Quotation call form for Chartered Accountant Services

Quotation call form for Sterile Disposable Infusion Set

Quotation call form for Instruments for Department of OBG OPD

Quotation call form for Electrical items

Reinvitation quotation call from for Hot box and spoons

Quotation call form for the items for annual sports

Quotation call form for various items

Quotation call form for supply of water through tank in case of emergency for the year 2023-24

Quotation call form for supply of instruments to BIMS Hospital

Quotation call form for Hepatitis B Vaccine

Quotation call form for Disposable items

Re invitation quotation call form for Medicines

Re invitation quotation call form for CSSD disposable items

Quotation call form for Citrate Bulb

Re invitation quotation call form for EZ View Lens

Re invitation quotation call form for Manual RNA Extraction Kit

Quotation for AMC of the medical gas pipeline

Quotation call form for maintenance of Solar Module Mounting structure 100 kwp Solar Plant

Re invitation quotation call form for lenses

Quotation call form for Manual RNA Extraction Kit

Circular regarding Migration transfer for 2021 UG MBBS batch

Quotation Call form for Printing formats

Quotation call form for Bubble CPAP

Quotation call form for Surgical Bins

Quotation call form for Electrical items

Re invitation quotation for Medimix soap

Quotation call form for Medimix Soap or Equivalent

Quotation call form for Electrical Items

Quotation call form for EZ view lens

Quotation call form for G731 verepaie

Quotation call form for SpO2 Probes

Quotation call form for Haemoglobin Meter and 200 strips

Quotation call form for various Disposable Items

Quotation call form for Disposable Items

Re invitation quotation call form for medicine

Quotation Call Form for Hepatitis B Vaccine

Quotation Call form for Azithromycin Tab

Quotation for Bacilloacid Liguid & ET Tubes

Quotation for Eye drops and disposables

Quotation for Blood Bank Reagent Elisa Kits

Quotation for Eye Lenses

Quotation for condemned equipments disposal

Quotation for PG Chemicals

Quotation for Drugs

Quotation call form for supply of Suction Machine

Quotation call form for supply of Cautery Machine

Re-Invitation quotation for Dialysis items

Quotation for Nitrogen Cylinder

Invitation quotation for footwear stand

Quotation Call form for Monitor Stand

Quotation call form for Workshop consumables

Re invitation quotation for Laboratory centrifuge machine

Re invitation quotation for Semi automated ELISA

Re invitation quotation for Semi Automated Gel card machine

SMF Batteries ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕೋಟೆಷನ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ (Vacutainers And Needles)

Quotation call form for Lactogen 1 And Prenan Powder

Quotation call form for Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer

Quotation Invitation for dental laboratory equipment's

Quotation call form for Drugs (Medicines)

Quotation call form for Drugs

Quotation call form for Drugs (Anaesthesia)

Quotation call form for Chemical reagents and Consumables

Quotation call form for Chemicals

Quotation call form for Elisa Reagent Kits

Quotation call form for Biomedical Waste Management Foot Operated Bins(Buckets)

Quotation call form for Inj Tetanus Toxoid 1ml

Quotation call form for Surgery instruments

Quotation call form for Printing Formats

Quotation for Plumbing Materials

Quotation for Carpeting Materials

Quotation for Printing Formats

Quotation for ETP

Quotation for Lactogen

Drugs Quotation

Drugs Quotation-1

Anaesthesia Drugs Quotation

Quotation for Chemicals & Glasswares

Quotation for Cartridges

Quotation for L-3 Colour Case Sheets

Quotation for Tab Abacavir 600 mg /Lamivudine 300mg

Quotation for Tab Tenofovir 300 mg / Lamivudine 300mg

Quotation for Tab Lamivudine 100mg

Exhibition for purchasing books for the year 2022-23

Quotation for Tablets

Quotation for Aluminium works

Quotation for CAMC

Quotation for Bath Soap and Packing Cover

Quotation for Sanitary Materials

Quotation for Electrical Materials

Quotation for Radiology Dept materials

Quotation for Narcotic Drugs

Quotation for Disposable Items

Quotation for Vehicle Hire

Quotation for Tree Cutting Machine

Quotation for Ophthalmic OT Table

Quotation for NIV mask & Ventilator circuit to MICU-1

Quotation for single syringe High Pressure

Quotation for DRUGS

Quotation for Carpenting

Quotation for Plumbing

Invitation for quotation for NSK handpiece for Micro motor of ENT Dept BIMS Belagavi

Invitation for quotation for providing & fixing of door scrub station to OBG dept BIMS Belagavi

Invitation for automation for supply of semi automatics vertical auto clave machine to BIMS Hospital Belagavi

Quotation for Providing & Installation electric power cable to Old MICU Building

Quotation for Consultation & Maintenance of 1000 KLD sewage treatment plant at BIMS Hospital Belagavi

INJECTION QUOTATION

NARCOTIC DRUGS QUOTATION

Quotation for carpentry materials

Quotation for plumbing material

Quotation for Emergency Casualty Board with Light

Quotation for Dental Consumables

Quotation for Tab Aspirin 75mg

Quotation for Restorative Materials

Quotation Hepatitis B Vaccine

Quotation for supply of rechargeable Battery

Quotation for Purchase of Forms & Registers

Quotation for supply of Laboratory Equipments

Quotation for plumbing material

Quotation for carpentry materials

Quotation for supply of spares to BIMS Hospital Belagavi

Quotation for Workshop Tools

Quotation for SpO2 Neonatal Probes

Quotation for Flow Meter Energy Meter NVR bolts

Quotation for Washing Items

Quotation for Emergency Casualty Board with Light

Quotation for Stationery Items

Quotation for Cartridges

Re-quotation for Biometric Devices

Quotation for Purchase of New Aadhar Based Biometric Devices at BIMS Belagavi

Admission Formats for UG 2022

Bond format for UG

Admission Formats for PG 2022

Bond Format for PG

Quotation for supply of various items to ENT Department BIMS

Quotation for supply of spares

Quotation for Cautery Machine

Supply of New Battery and Invertor for Vehicle

Quotation for supply and Installation of 240sqmm UG Power supply cable for Boys Hostel

Requotation for 06 CCTV Cameras for NMC

Quotation for 40 KVA Online UPS

Quotation for Antivirus

Quotation for 06 CCTV Cameras

Cancellation of Preliminary Scrutiny Committee

OM of Constitution of Preliminary Scrutiny Committee of DOCS

Quotation for Printing Items

Quotation for Box file and Chalk Pieces

Quotation for Canteen Items

Quotation for Magzine

Quotation for Kitchen Items (Boys Hostel)

Quotation for Kitchen Items (Girls Hostel)

Quotation for ETP Plant Materials

Quotation for Linen Tools and Spares

Quotation call form for Cable Connectivity

Quotation call form for Repair of LAN Network & CCTV Cameras

Quotation call form for IP CCTV Cameras at BIMS Belagavi-2

Quotation call for IP CCTV Cameras

Quotation call form for TV Cable Connection in BIMS Belagavi

Vehicle on Hire at BIMS Belagavi

Quotation call form for Various Cartridges

Interview Notification

Notification of BIMS Belagavi of Various Posts

Application form for Various Posts at BIMS Belagavi

Quotation for Desktop Printer and Electronics Items

Quotation Call form for Asset Management Software

requoatation for Rechargeable Emergency Lamp

requoatation for Doctor Lab Coat

requoatation for extinguisher pressurized powder type

requoatation for linen tools and spares

Quotation for I T Materials

Application for the Post of Director BIMS Belagavi

Recruitment Notification for the Post of Director BIMS Belagavi

Quotation No 82

Quotation No 80

Quotation for Adobe Creative Cloud Software

Quotation for Rechargeable Emergency Lamp

Quotation call form Extinguisher Power Type

Quotation for Doctor Lab Coat

Quotation for Branded LED TV

Quotation for Sony Handycam for BIMS Belagavi

Quotation for Tool Kits and Other

Re quotation for Toilet Brush Wet floor mop and other items

Re quotation for White Board Magnetic White Board and other Items

Quotation for I T Equipments

Quotation for Lenin Spares & Tools

Quotation for Tools & Spares

BSc Nursing fund

Quotation for Purchase of Stationery Items to BIMS Belagavi

Quotation of ETP PLANT

Quotation of Acrylic Jar

Quotation of Aqua-guard

Quotation for white container of bio-medical waste Dustbin

Quotation for vacutainer Holding box and Complaint box and Footwear stand

Question for blood group labels

Quotation for Vacutainer holding Box complaint box and Footwear Stand

Quotation for BIMS Kitchen Items

Quotation for Aquaguard RO

Quotation for Electric items

Last date for application for Asst. Professor mentioned in notification BIMS/EST(1)/92/2022-23, Dated: 07/05/2022 is Extended up-to 17/05/2022 up-to 05:00 PM IST.

Quotations for electric items

Quotations for BIMS kitchen Items

Quotation for the Cartridge

Water purifier Quotation

Quotation for CA firm

Manual Disposal Tender Booklet

Laerdal Quotation

C & R Rules And Bylaw

Quotation for Creche Materials

Hostel Fund Electrical Quotation

HRA Fund Electrical Quotation

Creche Materials Quotation

IPD Facilities Quotation

n95 mask and Gloves quotation

Requirement of Staff for 24/7 Covid Helpline Service at BIMS Hospital Belagavi

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080